Tại sao Facebook lại

03/10/2021 | 04:19 GMT+7 83


Vào lúc 22h30 ngày hôm qua, Facebook cùng hàng loạt dịch vụ như Messenger, Instagram hay WhatsApp đã không thể truy cập. Tình trạng này kéo dài tới gần 7 giờ đồng hồ.

Các bài viết khác